τι χρειάζομαι πριν το δίπλωμα οδήγησης;

 • Διπλωμα αυτοκινητου χωρις αλλο διπλωμα
 • Διπλωμα αυτοκινητου με διπλωμα μοτοσυκλετας
  • 1

   Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδειας παραμονής

   Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβόλη της αίτησης για άδεια οδήγησης

  • 2
   4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
  • 3
   ΑΦΜ
  • 4
   Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ60 (δίνεται στη σχολή)
   Κατέβασέ το
  • 5
   Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
   Κατέβασέ το
  • 6

   Βιβλιάριο υγείας

   Στους γιατρούς χρειάζεστε το βιβλιάριο υγείας σας, 2 φωτογραφίες και τα παράβολα των γιατρών.

  • 7
   Δύο (2) παράβολα από την Εθνική τράπεζα για οφθαλμίατρο-παθολόγο (45 ευρώ έκαστο)
  • 8
   Παράβολο των 30 ευρώ από την Εθνική τράπεζα για νέου τύπου διπλώματος
  • 9
   Παράβολο δημοσίου ταμείου των 24 ευρώ
  • 1

   Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα διπλώματος και ταυτότητας

  • 2
   4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4x6 cm)
  • 3
   Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ60 (δίνεται στη σχολή)
   Κατέβασέ το
  • 4
   Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
   Κατέβασέ το
  • 5
   Παράβολο των 30 ευρώ από την Εθνική τράπεζα για νέου τύπου διπλώματος
  • 6
   Παράβολο των 33 ευρώ από τη ΔΟΥ