Μαθηματα

  • Δίπλωμα αυτοκινήτου: Προβλέπονται 20 ώρες πρακτικών και 21 ώρες θεωρητικών μαθημάτων
  • Δίπλωμα μοτοσυκλέτας χωρίς άλλο δίπλωμα: Προβλέπονται 10 ώρες πρακτικών και 31 ώρες θεωρητικών μαθημάτων
  • Δίπλωμα μοτοσυκλέτας με δίπλωμα αυτοκινήτου: Προβλέπονται 10 ώρες πρακτικών και 11 ώρες θεωρητικών μαθημάτων
  • Δίπλωμα αυτοκινήτου με δίπλωμα μοτοσυκλέτας: Προβλέπονται 16 ώρες πρακτικών μαθημάτων

κόστος θεωρητικού μαθήματος: 12 ευρώ/διδακτική ώρα (45')
κόστος πρακτικού μαθήματος:   15 ευρώ/διδακτική ώρα (45')

ειδική προσφορά στο δίπλωμα μοτοσυκλέτας χωρίς δίπλωμα αυτοκινήτου καθώς και σε ομαδικές εγγραφές

*οι παραπάνω ώρες είναι οι ελάχιστες υποχρεωτικές

Δείτε επίσης: Τι χρειάζομαι πριν το δίπλωμα οδήγησης;